• socialIcon
  • socialIcon
  • Events
  • Archive
  • 50 Shades of Anti-Semitism: Kde leží hranice mezi kritikou Izraele a antisemitismem?

50 Shades of Anti-Semitism: Kde leží hranice mezi kritikou Izraele a antisemitismem?

Artivist_Lab, Kampus Hybernská, Herzl Center for Israeli Studies vás zvou na diskuzi:


50 Shades of Anti-Semitism: Kde leží hranice mezi kritikou Izraele a antisemitismem?


Diskutují: Jan Fingerland, Tamara Moyzes, Tereza Sternová, Vít Strobach

Moderuje: Irena Kalhousová


Diskuze se uskuteční 11.03.2019 v 18:00 na Baru, Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha 1


Parlamenty mnohých státu EU v posledních letech přijaly definici antisemitismu definovanou Mezinárodní aliancí pro připomínání Holocaustu (IHRA). Tato definice ovšem budí emoce, protože v jednom z jejích dodatků se za antisemitské považují i akce zaměřené proti Státu Izrael. V této debatě uslyšíme různé pohledy na to, jestli je dobré, aby existovala závazná definice antisemitismu. Dále se budeme bavit zda-li definice IHRA ohrožuje i legitimní kritické projevy zaměřené proti Izraeli.
Last change: September 2, 2019 11:41 
Share on:  
Contact Us
Address

The Herzl Center for Israel Studies

Faculty of Social Sciences

Charles University

Pekařská 10a

155 00 Praha 5

Czech Republic


Email:How to Reach Us